Strojové pokladanie VN káblov

Zadanie vs. celkové náklady realizácie

„Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát má riešenie priamy vplyv nielen na funkčnosť ale aj celkové náklady. Zadanie od nášho klienta bolo jednoduché: rýchle a efektívne pokladanie VN káblov na 3 úsekoch v čo najrýchlejšom termíne, keďže odstávkou bola zastavená celá prevádzka.

 

Riešenie

Zadanie bol síce jednoduché ale riešenie potrebovalo vzhľadom na komplikovanosť odbornú prípravu a naplánovanie po stránke technickej a aj organizačnej. Keď náš klient potrebuje pokladanie VN káblov zrealizovať naozaj rýchlo, je možné použiť strojové pokladanie kábla, prípadne kombináciu viacerých strojov. Pri tomto riešení sme použili dva stroje na pokladanie naraz na dvoch úsekoch. Na treťom úseku sme pre komplikovanosť ešte pokladali kábel manuálne za účasti 8 ľudí.

 

Profesionálne plánovanie

Elektrotechnické riešenia v priemysle musia byť profesionálne naplánované a zrealizované. Mnohokrát, ako aj v tomto prípade, má realizované riešenie priamy vplyv nie len na funkčnosť, ale aj na nákladová a prevádzkovú efektivitu. Pozrite si strojové pokladanie VN káblov vo videu nižšie:

 

 

„Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát má riešenie priamy vplyv nielen na funkčnosť ale aj celkové náklady.

Zadanie od nášho klienta bolo jednoduché: rýchle a efektívne pokladanie VN káblov na 3 úsekoch v čo najrýchlejšom termíne, keďže odstávkou bola zastavená celá prevádzka.

Zadanie bol síce jednoduché ale riešenie potrebovalo vzhľadom na komplikovanosť odbornú prípravu a naplánovanie po stránke technickej a aj organizačnej.

Keď náš klient potrebuje pokladanie VN káblov zrealizovať naozaj rýchlo, je možné použiť strojové pokladanie kábla, prípadne kombináciu viacerých strojov.

Pri tomto riešení sme použili dva stroje na pokladanie naraz na dvoch úsekoch. Na treťom úseku sme pre komplikovanosť ešte pokladali kábel manuálne za účasti 8 ľudí.

Elektrotechnické riešenia v priemysle musia byť profesionálne naplánované a zrealizované. Mnohokrát, ako aj v tomto prípade, má realizované riešenie priamy vplyv nie len na funkčnosť, ale aj na nákladová a prevádzkovú efektivitu.

Pozrite si strojové pokladanie VN káblov vo videu nižšie:

 

„Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát má riešenie priamy vplyv nielen na funkčnosť ale aj celkové náklady.

Zadanie od nášho klienta bolo jednoduché: rýchle a efektívne pokladanie VN káblov na 3 úsekoch v čo najrýchlejšom termíne, keďže odstávkou bola zastavená celá prevádzka.

Zadanie bol síce jednoduché ale riešenie potrebovalo vzhľadom na komplikovanosť odbornú prípravu a naplánovanie po stránke technickej a aj organizačnej.

Keď náš klient potrebuje pokladanie VN káblov zrealizovať naozaj rýchlo, je možné použiť strojové pokladanie kábla, prípadne kombináciu viacerých strojov.

Pri tomto riešení sme použili dva stroje na pokladanie naraz na dvoch úsekoch. Na treťom úseku sme pre komplikovanosť ešte pokladali kábel manuálne za účasti 8 ľudí.

Elektrotechnické riešenia v priemysle musia byť profesionálne naplánované a zrealizované. Mnohokrát, ako aj v tomto prípade, má realizované riešenie priamy vplyv nie len na funkčnosť, ale aj na nákladová a prevádzkovú efektivitu.

Pozrite si strojové pokladanie VN káblov vo videu nižšie:

 

Strojové pokladanie VN káblov
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »
Nehody v priemysle
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »