Centrálny batériový systém CBS

Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia

Svet sa nám stále mení pred očami a pokiaľ ide o ochranu života alebo majetku, riziko požiaru či iného nebezpečenstva sa neustále zvyšuje. Bezpečná evakuácia rôznych komerčných a priemyselných budov je stále náročnejšia. Firmy dnes čelia vysokým rizikám spojených s požiarom alebo inými hrozbami ako napr. výpadky elektrickej energie, útoky hackerov a iné. Preto je dôležitý systém núdzového osvetlenia, ktorý slúži na označenie únikovej cesty z budovy.

 

Zdroj: stock.adobe.com

Centrálny batériový systém v skratke CBS slúži ako zásobáreň elektrickej energie pre celý systém núdzového osvetlenia v budove. Jeho výhodou je údržba, ktorá je jednoduchšia ako údržba každého svietidla samostatne. Hlavná výhoda systému núdzového osvetlenia sa prejavuje pri dlhodobom používaní systému, kedy zákazníkovi odpadajú pravidelné kontroly núdzových svietidiel a v tom vidíme aj úsporu prevádzkových nákladov. Ďalej systém CBS ponúka pravidelný prehľad o aktivite jednotlivých svietidiel. Tento systém dokáže automaticky monitorovať až 20 núdzových svietidiel na jeden obvod. Doporučuje sa hlavne tam, kde sa zhromažďuje veľa ľudí ako verejné, komerčné či priemyselné prostredie.

 

 

Zdroj: www.eaton.com

CBS disponuje farebným dotykovým panelom, ktorý poskytuje ľahko ovládateľné menu s funkčnými ikonami, všetky dôležité informácie na úvodnej obrazovke a taktiež výber z viacerých jazykových variant ovládania. Navyše je ľahko ovládateľný cez systém VisionGuard cez počítač, tablet či mobilný telefón.

 

Zdroj: www.eaton.com

Zákonné  a normatívne požiadavky, povinnosti prevádzkovateľa

Aby bola zabezpečená funkčnosť núdzového únikového osvetlenia, je nutné spĺňať požiadavky právnych predpisov a musí byť zriadené, skúšané a prevádzkované podľa platných technických noriem:

EN 60598-2-22

EN 50172

EN 62034

Medzi najdôležitejšie normatívne povinnosti prevádzkovateľa patrí norma STN EN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb – trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari. Predpisuje povinnosť návrhu núdzového osvetlenia.

 

Zdroj: www.eaton.com

Jeden z popredných svetových dodávateľov núdzového osvetlenia a tiež aj centrálneho batériového systému je spoločnosť Eaton, ktorú zastupujeme na Slovensku aj v Českej republike. V prípade záujmu o viac informácií o systéme CBS nás kontaktujte na obchod@extec.sk

 

Zdroje:

(1) Spolupráca s Eaton Electric s.r.o.

Centrálny batériový systém CBS
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »