Výbuch v liehovare na severe Talianska- ako tomu predísť?

Nedávno vypukol požiar v liehovare na severe Talianska v meste Faenza. Zhorelo celkom 15 zariadení liehovaru a plamene zachvátili 200 kubických metrov alkoholu. Kvôli silnému výbuchu a komplikovanému haseniu horľavého alkoholu bolo evakuovaných 530 ľudí v okruhu 1km.


Zabezpečte ochranu proti výbuchu aj vo vašej prevádzke


Medzi základné metódy ochrany proti výbuchu patrí:
– používanie elektrických zariadení navrhnutých do Ex prostredia
– odvetrávanie a odstraňovanie prachu


Používať sa môžu iba elektrické zariadenia, ktoré sú pre takéto prostredie certifikované. Naša spoločnosť dodáva Ex elektrické zariadenia do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, ako sú elektrické požiarne signalizácie, núdzové osvetlenie, statické a prenosné plynové detekcie, uzemňovacie systémy a mnohé ďalšie vhodné zariadenia, ktoré nájdete V našej ponuke  https://extec.sk/dodavky-elektrickych-zariadeni/


Okrem samotnej dodávky Ex elektrických zariadení, vám vieme navrhnúť komplexný systém ochrany pred výbuchom či požiarom, od návrhu, cez projekciu až po samotnú realizáciu projektu.

Zostavili sme pre vás zoznam odvetví, kde reálne hrozí nebezpečenstvo výbuchu a je dôležité mať zabezpečenú ochranu certifikovanými elektrickými zariadeniami:

– Chemický a petrochemický priemysel
– Skládky a stavebníctvo
– Elektrárenské spoločnosti
– Spoločnosti pre nakladanie s odpadom
– Ropný a plynárenský priemysel
– Námorníctvo a stavba lodí
– Drevospracujúci priemysel
– Striekanie farieb
– Poľnohospodárstvo
– Strojársky priemysel
– Potravinársky priemysel a výroba krmív
– Farmaceutický priemysel
– Rafinérie
– Recyklovanie


Problematika ochrany prostredia pred výbuchom je veľmi individuálna a každý, kto prevádzkuje priestory, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, má povinnosť mať vypracovanú Dokumentáciu o ochrane pred výbuchom na prevádzke, v ktorej je popísané nebezpečenstvo a plán riešenia. Takúto dokumentáciu vám vypracuje odborník , je potrebné dbať na to, aby v dokumentácii nebol iba súhrn platnej legislatívy a všeobecné odporúčania. Takáto dokumentácia by mala byť vypracovaná na mieru, pretože len tak máte istotu, že riziko výbuchu bude naozaj minimálne.


V prípade záujmu o Ex elektrické zariadenia, či spoľahlivého partnera pre realizáciu vašich investičných zákaziek, alebo pre viac informácií nás kontaktujte na obchod@extec.sk


Zdroje:

(1) https://www.teraz.sk/zahranicie/v-talianskom-liehovare-vypukol-poziar/712839-clanok.html

Výbuch v liehovare na severe Talianska- ako tomu predísť?
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »