Biometán – moderný obnoviteľný zdroj energie

Biometán

Označovaný ako palivo budúcnosti, ktoré postupne nahrádza zemný plyn.  Jedná sa o upravený bioplyn, ktorý sa skladá aspoň z 95% metánu a oxidu uhličitého. Podobá sa zemnému plynu, ktorý je dovážaný prevažne z Ruska. Avšak už nemusí pochádzať iba z podzemných ložísk v Rusku, získame ho aj z odpadovej biomasy a možno ho skladovať a vyrábať bez závislosti na počasí. Používa sa teda ako alternatíva zemného plynu a má rôzne spôsoby využitia.

Prvá výrobňa biometánu sa v ČR začala v roku 2019 v Rapotíne na Šumpersku v miestnej bioplynovej stanici, ktorá spracováva miestny biologický rozložiteľný odpad. Na Slovensku vznikla prvá výroba biometánu v Jelšave. V bioplynových staniciach sa spracováva biologicky rozložiteľný odpad, ako sú potraviny po záruke, kuchynské zvyšky, rastlinná biomasa, živočíšna biomasa z poľnohospodárskych zvierat, či odpad z reštaurácií. Tieto odpady slúžia ako materiál na výrobu biometánu.

Bioplynová stanica Rapotín, ČR

 

Využitie biometánu

Všetky zariadenia, ktoré fungujú na zemný plyn, fungujú aj na biometán, pretože má porovnateľné zloženie. Biometán sa vtláča do distribučnej plynárenskej siete, kde sa ukladá a následne spotrebúva. Ďalším možným využitím biometánu je doprava – ako biopalivo, kde sa môže využívať v podobe stlačeného plynu CNG. Vtláčanie biometánu do plynárenskej siete je spôsob, ako zvýšiť využitie obnoviteľných zdrojov. Výhodou oproti výrobe elektrickej energie je, že vyrobený biometán ako zdroj energie nemusí byť spotrebovaný hneď. Vtlačí sa do plynárenskej siete, kde nahradí zemný plyn a môže byť uskladnený v podzemných úložiskách s kapacitou niekoľkých mesiacov celoštátnej spotreby. Bio pohonná hmota, teplo aj elektrina zároveň, sú možnosti, ktoré žiadna iná obnoviteľná energia nemá. Biometán Vám zaistí ekologickú prevádzku, avšak zatiaľ je drahší ako klasický zemný plyn. Má neutrálnu uhlíkovú stopu a takmer nulové emisie oproti fosílnym palivám. Každopádne, jeho výroba narastá.

 

 

Schéma bioplynu pre spotrebu energie a zdroje

Zdroj: stock.adobe.com

 

Technológia vtláčania biometánu do distribučnej siete zemného plynu

Existujú tzv. vtláčacie biostanice, ktoré analyzujú vyrobený biometán a upravia jeho parametre na požadovanú kvalitu pre využitie v doprave alebo pre vtláčanie do plynárenskej sústavy. Technológií, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť požadovaná kvalita biometánu a zariadenia na to určené je celá rada. Avšak vývoj, výroba a aplikácia vtláčacej biostanice bola doposiaľ záležitosťou zahraničných spoločností aj staníc. Najviac výrobní biometánu v Európe nájdeme v Nemecku, Francúzsku, Dánsku alebo Veľkej Británii. Dnes môžeme povedať, že sa vývoj technológie, výroba aj aplikácia uskutočňuje i v Českej republike aj na Slovensku.

Pre našich čitateľov sme požiadali projektového manažéra technologickej spoločnosti o rozhovor, ktorým by doplnil ďalšie zaujímavé informácie práve o technológii vtláčania biometánu do distribučnej plynárenskej siete.

Zaoberáte sa okrem vtláčania biometánu do sústavy aj technológiou spracovania bioodpadu v bioplynových staniciach?
Nie. Našou úlohou je dodať technológiu na výstupe, to znamená, že dodávame riešenie, ktoré umožní prenos už upraveného biometánu do sústavy.

Ako môže biometán znížiť závislosť od plynu z Ruska?
Obstaranie technológie do vtláčacej stanice je investícia, ktorá vyžaduje náklady. Za predpokladu, že sa významná časť bioplynových staníc pripojí do sústavy, môžeme hovoriť o  5-10% celkovej ročnej spotreby zemného plynu, ktoré by mohli bioplynové stanice vyprodukovať v podobe biometánu, a ten by mohol nahradiť plyn z Ruska.

Je biometán drahší ako zemný plyn?
Momentálne sa javí, že je drahší biometán z hľadiska investičných nákladov. Veľa záleží na dotačných podmienkach, investičných stimuloch a vzdialenosti od plynovodu. Tieto podmienky sú v Českej republike vytvorené a náklady na obstaranie technológie sa vracajú rýchlejšie. Tiež platí, že čím je vyššia kapacita bioplynovej stanice, tým je návratnosť obstarania technológie rýchlejšia.

 Ako dlho ste vyvíjali technológiu na vtláčanie biometánu do sústavy?
Ide o výsledok intenzívnej práce tímu v posledných dvoch rokoch. Predtým boli aj prípravy, od myšlienky až k samotnej realizácii, je to teda niekoľko rokov.

Čo znamená podmienka výhrevnosti k zemnému plynu?
Podľa pôvodnej vyhlášky musí mať biometán rovnakú výhrevnosť ako zemný plyn, avšak biometán má 80-85% výhrevnosť oproti zemnému plynu. Preto je potrebné ho pri vtláčaní do strednetlakovej siete propanizovať, aby požadovanú výhrevnosť dosiahol. Pri vtláčaní do vysokotlakovej siete sa od tejto požiadavky upustilo a biometán sa na výstupe nemusí propanizovať, aby zvýšil svoju výhrevnosť.

Čo všetko predchádza a čo je potrebné zabezpečiť pred pripojením do plynárenskej sústavy a ako s tým môžete bioplynovej stanici pomôcť?
Na samotnom začiatku je projekt, stavebné konanie a schválenie od plynární. Rieši sa rezervácia kapacity vtláčania, rozvod elektriny, trafostanica, kolaudácia, skúšobná prevádzka, meranie hluku, hygiena… Je toho naozaj veľa. Môžeme pomôcť navrhnúť riešenie technologické, poskytnúť služby finančného a dotačného poradenstva, ďalej poskytujeme služby projekčnej činnosti, inžiniering a dodávame technológiu na kľúč.

Ďakujeme za rozhovor, aj keby sme mali ešte veľa otázok, necháme sa prekvapiť, akú budúcnosť nám zelená energia prinesie.

 

Zhodnotenie bioplynu na biometán

Zdroj: stock.adobe.com

Kvôli obmedzenému dovozu zdrojov z Ruska, rastú ceny energií a rastie aj obava, že plynu a ropy bude málo. Bioenergetika preto dostáva slovo, ako nahradiť tieto dovážané komodity. Obmedzovať fosílne zdroje a využívať viac zelenú energiu je dnes budúcnosť energetickej nezávislosti celej Európy.

 

Zdroje:

(1) https://www.plyn.cz/biometan-jak-se-vyrabi

(2) https://www.solarninovinky.cz/cesky-bezemisni-biometan-slouzi-k-doprave/

(3) Využitie potenciálu biometánu v plynárenstve

(4) Bioplyn a biometán môžu nahradiť zemný plyn

(5) https://www.irozhlas.cz/node/5931479

(6) rozhovor s projektovým manažérom technologickej spoločnosti pre vtláčanie biometánu do sústavy

 

Biometán – moderný obnoviteľný zdroj energie
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »