Podzemné zásobníky plynu – pomáhame s uložením vášho plynu

 

Skladovanie plynu a účel zásobníkov

Podzemným zásobníkom plynu sú všetky podpovrchové a povrchové zariadenia, ktoré sú potrebné pre skladovanie plynu. Vo väčšine prípadov sa využívajú prírodné, prípadne umelo vybudované priestory v podzemí, ktoré sú umiestené medzi geologicky nepriepustnými vrstvami. Podzemným zásobníkom plynu tak môže byť napríklad starý vyťažený lom, alebo cielene vybudovaný priestor, do ktorého sa plyn vtláča, aby sa v prípade potreby mohol opäť vyťažiť späť a pustiť do plynovodnej siete. Účelom zásobníkov je optimalizácia využitia plynárenskej sústavy. Spotreba plynu sa totiž mení a pokiaľ by bola infraštruktúra dimenzovaná na maximálnu spotrebu, ako môže byť napríklad v zimnom období, tak by dlho nebola celá sieť plne využívaná a bolo by to neefektívne. Zásobníky plynu majú za cieľ vyrovnávať sezónne výkyvy spotreby plynu a chrániť tak bezpečnosť dodávok tejto cennej suroviny. V posledných rokoch sa ale zásobníky často využívajú aj ako „poistka“ energetickej bezpečnosti, pre prípad prerušenia dodávok plynu. Ďalšou podstatnou výhodou je aj možnosť využitia plynu v zásobníku pre vykrývanie špičiek spotreby plynu, kedy nie je potrebné nakupovať krátkodobo drahý plyn. V lete sa do nich plyn spravidla uskladňuje, aby potom v zime, keď je jeho spotreba vyššia, mohol byť čerpaný späť.

 

Typovo sa zásobníky delia na porézne zásobníky – sú to vyťažené ložiská ropy a zemného plynu. Skladovanie prebieha v póroch a trhlinách pevných hornín. Pri ukladaní teda ide o vrátenie plynu do miest, kde už pôvodne bol plyn predtým. Špecifickým prípadom takýchto zásobníkov sú podzemné zásobníky vody, ktoré sa nachádzajú vo vrstvách hornín, nazývaných Aquifery. Odtlačením vody do väčších hĺbok je možné tieto priestory doplniť plynom a ten v prípade potreby zase späť vyťažiť. Ďalej poznáme kavernove zásobníky, ktoré sú umelo vytvorené. Môže ísť o pôvodne solné, alebo napríklad uholné lomy. Výhodou kavernových zásobníkov je ľahkosť riadenia a vysoký vtláčací alebo ťažobný výkon.

 

 

Projekt

Dolné Dunajovice sú najväčším zásobníkom plynu v Českej republike. Majú technológiu pre vtláčanie aj pre ťažbu plynu. Pre sledovanie a riadenie technológie sa používa riadiaci systém, ktorý zaisťuje zobrazenie stavu riadenia technologického procesu, umožnenie ručného zásahu operátora do riadenia a archiváciu priebehu riadenia vrátane varovných a havarijných hlásení. Spoločnosť EXTEC GROUP vykonala rekonštrukciu riadiaceho systému v podzemných zásobníkoch plynu v Dolných Dunajovicích, Tvrdonicích a v Třanovicích v Českej republike.  Pôvodný riadiaci systém bol zastaralý a potreboval obnovu. V rámci rekonštrukcie sa vykonala aj výmena rozvádzačov riadiaceho systému na sondách, ktoré slúžia na vtláčanie a ťažbu zemného plynu.

 

 

„Pri výmene riadiaceho systému boli otestované všetky dotknuté zariadenia a práce prebiehali bezproblémovo. Dokázali sme rýchlo reagovať na požiadavky zákazníka behom realizácie, počas ktorej  práce prebiehali v Ex prostredí a zaistenie logistiky bolo tiež komplikované“, hovorí Mirek Dluhý, manažér divízie EXTEC GROUP.

 

Istá budúcnosť v neistej situácii

Podzemné zásobníky plynu optimalizujú plynárenskú sústavu, no slúžia aj ako poistky pre prípady neočakávaných udalostí pri dodávke plynu. Situácia v plynárenstve je závislá od geopolitickej stability, preto význam zásobníkov plynu narastá. Je teda pravdepodobné, že aj v budúcnosti budeme naďalej sledovať správy o naplnenosti zásobníkov a ich pripravenosti na nečakané udalosti, ktoré môžu kedykoľvek nastať.

 

Zdroje:

(1) Konzultácia s manažérom divízie EXTEC GROUP, Mirkom Dluhým

(2) https://www.rwe-gasstorage.cz/o-nas/nase-zasobniky/dolni-dunajovice

(3) https://oenergetice.cz/plyn/zasobniky-plynu-v-cr

(4) https://www.podnikatel.cz/clanky/na-navsteve-podzemniho-plynoveho-zasobniku/

 

Podzemné zásobníky plynu – pomáhame s uložením vášho plynu
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »