Trend v bezpečnosti elektroinštalácie

Vedeli ste, že elektroinštalácie spôsobujú viac úmrtí spojených s požiarmi ako úmrtia spôsobené elektrickým prúdom? Väčšina požiarov vzniká v obytných budovách a jednou z hlavných príčin je neopatrnosť pri používaní elektrických spotrebičov, to znamená nesprávne použitie zástrčiek a zásuviek, poškodenie izolácie káblov, nesprávna údržba alebo zastaralá elektroinštalácia a zariadenia. Vo veľkej väčšine prípadov sa zistí, že príčinou bol elektrický oblúk.

 

Riziko vzniku požiaru elektrickým oblúkom

Čo je to elektrický oblúk? Je to výboj elektrického prúdu v poškodenej izolácii. Uvoľňuje energiu a teplo s teplotou niekoľko tisíc stupňov Celzia a môže zapáliť okolitý materiál a spôsobiť požiar. Elektrický oblúk sa síce používa napr. na zváranie, tavenie železa, alebo v minulosti dokonca na svietenie (tzv. oblúkové lampy), ale v elektroinštalácii je nebezpečný, pretože jeho vysoká teplota môže spôsobiť nežiaduci požiar. Elektrický oblúk môže vzniknúť poruchou na elektroinštalácii alebo poškodením rozvodov elektroinštalácie či prívodného kábla k spotrebiču. Môže ísť napr. o poškodenú izoláciu kábla, stlačené káble, kontakt spôsobujúci iskrenie, UV žiarenie. Toto sa môže stať v ktorejkoľvek domácnosti. Aj napriek použitiu ističov a prúdových chráničov je riziko požiaru stále možné, nakoľko tieto prvky neodhalia všetky typy porúch.

 

 

Riešenie od spoločnosti EATON

Riešením pred vznikom požiaru je tzv. oblúková ochrana, skrátene aj AFDD (z anglického slova Arc Fault Detection Device – zariadenie na detekciu chyby spôsobenej oblúkom). Je to prístroj, ktorý deteguje poruchu elektrickým oblúkom. Ako funguje a v akej situácii pomôže? Oblúková ochrana reaguje pri poruche prerušením elektrického okruhu, podobne ako istič či prúdový chránič a automaticky odpojí napájanie skôr, ako sa stihne požiar rozšíriť. Okrem takejto samostatnej ochrany nájdete na trhu aj kombinované prístroje oblúkovej ochrany s prúdovým chráničom, prípadne ističom. Majú veľký význam najmä v starých elektroinštaláciách, v ktorých môže dochádzať k častým poruchám. Sú vhodné najmä pre zariadenia s nočnou prevádzkou, keďže väčšina požiarov spojených s elektrickým oblúkom vzniká v noci.  Naša spoločnosť EXTEC ponúka oblúkové ochrany od spoločnosti EATON, konkrétne kombinovaný prístroj AFDD+, ktorý ponúka oblúkovú ochranu, istič a prúdový chránič v jednom pre dosiahnutie komplexnej ochrany.

 

 

Pre vyššiu bezpečnosť

Od decembra 2018 je použitie prístrojov AFDD na Slovensku povinné pre uvedené priestory a objekty:

– v priestoroch s rizikom požiaru vzhľadom na charakter spracovávaných alebo skladovaných materiálov

– v priestoroch s horľavými konštrukčnými materiálmi

– v priestoroch s ohrozením predmetov nenahraditeľnej hodnoty (múzeá, galérie, historické budovy)

– v objektoch a prevádzkových priestoroch, ktoré sú určené na spanie (ubytovne, hotely a pod.)

 

Zaujímavosťou je, že oblúkové ochrany sa úspešne používajú v Spojených štátoch pod označením AFCI už od roku 2002, odkedy sa musia povinne inštalovať v spálňach. Toto označenie oproti európskemu označeniu AFDD, je z dôvodu iných podmienok európskych sietí ( rozsah sietí, napätie, rušenie ).

Oblúková ochrana je riešenie, ktoré je cenovo efektívne, v súlade s predpismi, spoľahlivé a jednoducho sa inštaluje. Tento prístroj výrazne zvyšuje bezpečnosť a určite sa na ňom neoplatí šetriť.

 

Zdroje:

(1) Novy trend AFDD

(2) https://www.eatonelectric.sk/?id=197

(3) https://blog.hagard.sk/oblukova-ochrana-afdd/

(4) Oblukova ochrana AFDD

 

Trend v bezpečnosti elektroinštalácie
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »