Plynová detekcia

Systémy detekcie plynov

Jedným z odvetví, ktorým sa naša spoločnosť EXTEC dlhodobo zaoberá, je systém zaisťujúci bezpečnosť stavieb aj osôb. Patrí sem aj systém pre detekciu plynov a pár. Detektory plynov a pár sa všeobecne používajú všade tam, kde je potrebné zaistiť ochranu osôb a stavieb pred nebezpečenstvom vzniku výbušnej, alebo toxickej atmosféry. Detektory plynov sa používajú prakticky vo všetkých priestoroch, kde hrozí výbuch horľavých plynov a pár. Poskytujú informácie o aktuálnom stave prostredia. Zvyšujú bezpečnosť aj v prostredí s možným výskytom toxických plynov. Sú vhodné tam, kde môže prísť k úniku látok ohrozujúcich zdravie človeka. Používajú sa napr. vo výrobných priestoroch, baliacich linkách, skladoch.
Najbežnejšie typy detektorov sú stacionárne, namontované v mieste, kde je potreba monitorovať koncentráciu plynu.

Pre vyhodnotenie signálov z detektorov slúži zariadenie, ktoré je schopné tieto signály spracovať. Detektory môžu byť pripojené buď k meracej ústredni špecializovanej pre túto funkciu, alebo priamo do riadiaceho systému, prípadne k systému núdzového vypnutia (ESD). Tieto zariadenia poskytujú výstupy pre ovládanie optických a akustických signalizácií, havarijných ventilátorov, vetracích klapiek, elektromagnetických ventilov a umožňujú aj napr. vypnutie elektrických zariadení. Optický a akustický alarm sa spustí v prípade, že hodnota koncentrácie plynu prekročí stanovený limit.

Zároveň je možné všetky údaje o meranej koncentrácii, alarmových stavoch i celkovom stave systému prenášať do ďalších nadradených systémov, ako sú informačný systém, riadiaci systém a pod.

Pre ochranu osôb, ktoré sa pohybujú v prostredí s nebezpečenstvom výskytu horľavých a toxických plynov a pár, sú určené prenosné osobné detektory plynov.
Detektory sa používajú aj pre zaistenie bezpečnosti osôb, napríklad pri práci pod úrovňou terénu, kde sa môžu vyskytovať plyny ťažšie ako atmosférický vzduch spôsobujúci nedostatok obsahu kyslíku. Tieto prístroje môžete mať trvalo pri sebe, sú prispôsobené k celodennému použitiu podobne ako napríklad mobilný telefón.

Kde sa tieto prístroje používajú?

– chemický priemysel
– farmaceutický priemysel
– biochemický priemysel
– rafinérie
– petrochemický priemysel
– liehovary
– baliace linky s horľavinami
– lakovne, lakovacie linky
– striekacie boxy
– sušiace linky
– chladiace zariadenia
– kompresorovne
– sklady palív
– plnenie a stáčanie cisterien
– čerpacie stanice
– autodielne, servisy (náplne do klimatizácií)
– kotolne (Zemný plyn, bioplyn, LPG)
– sklady plynov
– tlakové fľaše (propán-bután, CO2, N2)
– podzemné zásobníky
– rozvody plynov
– nemocnice, laboratória
– domácnosti – kúrenie, variče (zemný plyn, CO, CO2)

Naši odborníci vedia navrhnúť riešenie priamo na mieru pre konkrétne aplikácie a podľa požiadavky zákazníka. Neoddeliteľnou súčasťou je aj samotná starostlivosť týchto zariadení, kde ponúkame záručný a pozáručný servis. Pre viac informácií o plynovej detekcii vieme poskytnúť produktový katalóg na vyžiadanie.

 

Zdroje:

(1) Konzultácia s manažérom divízie  EXTEC s.r.o.

 

Plynová detekcia
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »