Rekonštrukcia systému plynovej detekcie

V minulom čísle sme písali o kvalite výrobného systému Toyota, konkrétne o jednom z najzložitejších závodov automobilky – lakovňa, kde sme navrhli ako technické riešenie uzemnenie kovových častí, aby nedochádzalo k elektrostatickým výbojom. Tentokrát Vám predstavíme projekt, ktorý sa týka rekonštrukcie systému plynovej detekcie v objektoch sklad farieb a miešiareň. Tento projekt spočíval v komplexných službách tzv. realizácie na kľúč.

 

 

„Rekonštrukcia plynovej detekcie sa týkala výmeny detektorov, ktorá prebehla v dvoch fázach. V 1. fáze prebehla výmena kabeláže a riadiacej ústredne a v 2. fáze sa menili plynové detektory. Už pri spracovaní ponuky sme museli rokovať so zástupcami spoločností, ktoré dodávajú a poskytujú taktiež servis pre systémy EPS a HZS, hovorí Mirek Dluhý, manažér divízie EXTEC GROUP. Všetky práce museli prebiehať v spolupráci s dodávateľmi EPS (elektrická požiarna signalizácia) a HZS (hasiace zariadenie stabilné), ktoré sú so systémom plynovej detekcie úzko spojené. Takáto spolupráca je nevyhnutná aj pri pravidelnej kalibrácii systému plynovej detekcie, ktorú naša spoločnosť EXTEC GROUP vykonáva, a na ktorej sme sa po inštalácii a uvedenia do prevádzky novej plynovej detekcie taktiež dohodli.

„Veríme, že úspešne zvládnutý projekt rekonštrukcie a následné zabezpečenie pravidelnej kalibrácie systému plynovej detekcie, nás posunú o ďalší krok vpred pri rozvoji úspešnej spolupráce s Toyota Motor Manufacturing  Czech Republic, s.r.o., dodáva Mirek Dluhý, manažér divízie EXTEC GROUP.

 

Zdroje:

(1) konzultácia s manažérom divízie EXTEC GROUP

 

Rekonštrukcia systému plynovej detekcie
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »
Nehody v priemysle
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »