Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

[:sk]

Nebezpečný elektrický prúd

Elektrický prúd môže byť nebezpečnejší, ako si myslíme. Aj doma nás môže obyčajná zásuvka pri neodbornej manipulácii vážne zraniť, či dokonca usmrtiť. K úrazom elektrickým prúdom dochádza nielen v pracovnom prostredí, ale aj v domácnostiach a to nesprávnou manipuláciou so zariadeniami. Je dôležité vyhýbať sa zakázaným činnostiam, ktoré môžu mať vplyv na ochranu zdravia pri práci. Pri práci s elektrickým zariadením treba venovať veľkú pozornosť činnostiam, ktoré vykonávame.  Taktiež treba venovať pozornosť prostrediu, v ktorom s elektrickými zariadeniami pracujeme. Mokré a vlhké prostredie nie je vhodné, ak elektrické zariadenie nemá príslušné krytie. Nedotýkajte sa ani nekrytých častí elektrického obvodu. Pravidlá BOZP a požiarnej ochrany, o ktorých je zamestnávateľ povinný informovať svojich zamestnancov sú samozrejmé.  Činnosti na elektrickom zariadení môže vykonávať na základe vyhlášky len elektrotechnik s elektrotechnickým vzdelaním, samostatný elektrotechnik a revízny technik.

 

 

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Poskytnutie prvej pomoci je morálnou a sociálnou povinnosťou každého občana. Rýchla a správne poskytnutá pomoc vie zásadne zvýšiť šancu na prežitie. Zásadným a najdôležitejším krokom pri úraze elektrickým prúdom je oddeliť postihnutého od pôsobenia elektrického prúdu. Úraz elektrickým prúdom môže nastať vo vonkajšom alebo vo vnútornom priestore. Prvoradá je bezpečnosť a preto pri zasiahnutí prúdom vo vonkajšom priestore je potrebné pred podaním prvej pomoci vypnúť prúd. Prerušenie prúdu nechajte na špecializovanú službu. Aj za cenu, že oddialite podanie prvej pomoci. Ďalej je potrebné skontrolovať postihnutému prítomnosť vedomia a dýchania. Ak nie sú prítomné, je potrebné postupovať resuscitáciou pacienta. Následne dať pacienta do stabilizovanej polohy a privolať záchranku. Pri úraze elektrickým prúdom v uzavretom priestore je ako prvé potrebné vypnúť prúd vypínačom, poistkou, prípadne vytiahnutím zástrčky. Prvá pomoc je následne rovnaká ako pri úraze elektrickým prúdom vo vonkajšom priestore.

 

 

Účinok elektrického prúdu na organizmus

V závislosti od vlastností elektrického prúdu môže pri prechode ľudským telom nastať niekoľko nepriaznivých vplyvov na ľudský organizmus. Od slabého potrasenia elektrinou môže viesť až k bezvedomiu alebo smrti. Faktory, ktoré ovplyvňujú následky úrazu, sú celkový fyzický stav poškodeného, doba a veľkosť prúdu, ktorý prechádza telom. K viditeľným príznakom úrazu elektrickým prúdom patria otvorené rany, kŕče, šok, popáleniny, či zastavenie dýchania a srdca. Niekedy sa môže stať, že dochádza k neskorším príznakom, ako je porucha nervovej sústavy, či arytmia. Ľudia, ktorí trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami, by mali po takomto úraze ísť na vyšetrenie.

 

Dodržiavať predpisy je dôležité

Vždy si pred začiatkom práce skontrolujte elektrické zariadenie a venujte práci maximálnu pozornosť. Ak je zariadenie pokazené, nesnažte sa ho opraviť svojpomocne,  ak nie ste na to spôsobilý, ale vždy poruchu nahláste a nepokračujte v práci s takýmto zariadením. Vždy dodržiavajte predpisy a všetky bezpečnostné pokyny s ktorými ste boli oboznámený v rámci školenia. Len tak máte možnosť ochrániť svoje zdravie pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.

 

Zdroje:

(1) https://www.kurzprvejpomoci.sk/prva-pomoc-pri-urazoch-elektrickym-prudom

(2) https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2017_01/Prva_pomoc_pri_uraze_elektrickym_prudom_a_bleskom.aspx?did=12&sdid=77&tuid=0&

(3) https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/bezpecnost-pri-praci-s-elektrickymi-zariadeniami-spotrebicmi

(4) https://www.elektroantos.sk/blog/ochrana-pred-el-prudom-cast-1-urazy-kedy-vznikaju-a-ako-sa-im-branit/

 [:]

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »