Projekt Police Polimery v Poľsku

 

Definícia projektu

Najväčšou investíciou v Poľsku do chemického priemyslu je projekt s názvom Police Polimery spoločnosťi Grupa Azoty Polyolefins, ktorého výstavbu zabezpečuje Hyundai Engineering ako generálny dodávateľ. Ide o novú chemickú továreň na „zelenej lúke“, ktorej výstavba sa začala v roku 2020 a uvedenie do prevádzky je naplánované na rok 2022. Tento projekt je jedným z najväčších investícií v chemickom priemysle v Európe v hodnote takmer 2mld. €. V rámci projektu bude vybudovaný petrochemický komplex, v ktorom sa bude vyrábať propylén s výrobnou kapacitou 400tisíc ton ročne a polypropylén s výrobnou kapacitou 437tisíc ton ročne. V komplexe sa bude nachádzať aj skladovací terminál a logistické centrum. Komplex sa nachádza v severozápadnom Poľsku v meste Police pri Štetíne vedľa existujúceho závodu Grupa Azoty Police na chemické hnojivá a oxid titaničitý. Hlavnými cieľmi projektu sú vytvoriť základy pre budúci rozvoj spoločnosti Grupa Azoty, vytvorenie nového segmentu na trhu a celkový rast celej spoločnosti. Cieľom je tiež celkový rozvoj chemického priemyslu v Poľsku, ktorý posilní energetickú a surovinovú nezávislosť krajiny.

AKO SA BUDE VYRÁBAŤ POLYPROPYLÉN?

Výroba polypropylénu je technologicky proces, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku.

 

(zdroj: Grupa Azoty Polyolefins S.A.)

 

EXTEC po boku svetových dodávateľov

Vďaka mnohým skúsenostiam s realizáciami podobných projektov na Slovensku a v Čechách pre významné spoločnosti pôsobiace v petrochemickom priemysle, sme dostali príležitosť podieľať sa na výstavbe tohto významného projektu v Európe. Spolupracujeme po boku významných svetových dodávateľov, ako sú Hyundai alebo Alfred Talke. Našou úlohou je zabezpečiť dodávku a montáž prevádzkového rozvodu silnoprúdu, merania a regulácie, plynovej detekcie a EPS  na terminály logistiky a skladovania, kde sa nachádza až 60 skladovacích síl, v ktorých sa skladuje a následne distribuuje vyrobený produkt polypropylén.

 

 

Pri stavbách takéhoto rozsahu, kde súbežne prebiehajú práce v niekoľkých profesiách, sú skúsenosti z podobných projektov nevyhnutnosťou. EXTEC v tomto smere ťaží z úspešne realizovaných obdobných zákaziek v chemických továrňach v Čechách a na Slovensku. Na základe týchto skúseností poskytujeme zákazníkovi okrem montážnych a dodávateľských služieb aj podporu v projekčnej činnosti, kde sa podieľame na tvorbe realizačnej projektovej dokumentácie, hovorí Martin Vitek, projektový manažér EXTEC. Tento projekt vnímame ako ďalší krok v posilnení diverzifikácie pôsobenia spoločnosti EXTEC na zahraničných trhoch, dodáva Peter Halás, výrobný riaditeľ EXTEC.

 

Zdroje:

(1) https://polyolefins.grupaazoty.com/projekt

(2) https://constructionmarketexperts.com/en/news/polimery-police-project-with-a-construction-contract/

(3) https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/48212.html

(4) https://inwestycje.pl/biznes/grupa-azoty-polyolefins-zamknela-finansowanie-dluzne-projektu-polimery-police/

 

Projekt Police Polimery v Poľsku
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »
Nehody v priemysle
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »