Certifikáty ISO – význam pre spoločnosť

Certifikáty ISO sú pre spoločnosť zárukou, že sa zameriava na kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb, zaoberá sa stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, s cieľom uspokojiť potreby zákazníka za primeranú cenu. Môžeme povedať, že certifikáty sú pre spoločnosť dôkaz profesionality a serióznosti.

Spoločnosť EXTEC disponuje certifikátmi:
– ISO 9001 (certifikát systému manažérstva kvality)
– ISO 14001 (certifikát systému environmentálneho manažérstva)
– ISO 45001 (certifikát systému manažérstva BOZP)
– SCC (bezpečnostný certifikát dodávateľa)

 

Certifikát manažérstva kvality

Certifikát kvality nie je len výsadou veľkých spoločností, ale čoraz viac je žiaduci aj pre malé a stredné podniky. Načo ho vlastne firma potrebuje? Ak sa chce firma uchádzať o štátne zákazky, či zahraničné kontrakty, certifikát kvality je pre spoločnosť nevyhnutný. Nedá sa to vysvetliť v niekoľkých vetách, pretože to je komplexný odbor, no pre ľahšie pochopenie je jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality. V očiach zákazníka je spoločnosť s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože vie, že sa v nej dodržujú isté kvalitatívne štandardy. Certifikát manažérstva kvality je základný certifikát určený pre každú spoločnosť a jeho význam spočíva v zlepšovaní práce a vo zvyšovaní spokojnosti zákazníkov.

 

 

Certifikát environmentálneho manažérstva

Základným zámerom certifikátu je ochrana životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Pre každého zákazníka i dodávateľa je zárukou, že spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia, pričom svoju pozornosť upriamuje na odborné nakladanie s odpadom, recykláciu a znižovanie energetickej náročnosti. Je určeným pre všetky spoločnosti bez ohľadu na odbor činnosti, ktoré chcú zlepšovať prístup k životnému prostrediu a zvýšiť dôveryhodnosť pre širokú verejnosť aj zákazníkov.

 

 

Certifikát bezpečnosti

Princípom certifikátu bezpečnosti je identifikovať možné riziká na pracovisku a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia a s tým súvisiace dôsledky. Zavedením tejto normy deklarujeme, že nám nie je ľahostajné zdravie našich zamestnancov, pretože kladieme dôraz na prevenciu a minimalizovanie rizík a dôsledkov pri činnostiach spojených s fungovaním spoločnosti. Nezameriava sa výlučne na nebezpečenstvo úrazu, ale napríklad aj na dobrý stav a duševnú pohodu pracovníka. Tento certifikát je stále žiadanejší pri výberových konaniach u významných partnerov, čo vám uľahčí získať zaujímavé obchodné príležitosti.

 

 

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors)

Medzinárodne uznávaný štandard, ktorý zahŕňa tie najvyššie požiadavky na bezpečnosť práce, ochrany zdravia a životného prostredia pre priemyselné organizácie. Dokazuje, že ste vykonali všetky opatrenia na zníženie a odstránenie rizika, ktoré hrozí vašim zamestnancom pri práci, alebo by mohlo ohroziť životné prostredie.
Certifikát SCC je známkou dôveryhodnosti pre obchodných partnerov a dodávateľov, že vami vykonávané nebezpečné práce sú zabezpečené kvalifikovaným personálom s profesionálnym riadením.

 

 

Pri štátnych zákazkách bývajú ISO certifikáty často podmienkou a vyžadujú ho aj zahraniční odberatelia. Je pre nich akousi zárukou, že dodávateľ z cudzej krajiny bude zodpovedným partnerom, ktorý dodá kvalitné služby alebo kvalitný tovar. Ak uvažujete nad výberom certifikátu pre vašu spoločnosť, je lepšie poradiť sa s odborníkom v oblasti manažmentu kvality. Na základe zamerania spoločnosti a jej budúceho smerovania bude najlepšie vedieť povedať, aký certifikát zvoliť.

 

Zdroje:

(1) Konzultácia s projektovým administrátorom EXTEC s.r.o.

(2) https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/iso-certifikat-pre-male-a-stredne-podniky

(3) https://www.euroiso.sk/iso-14001

 

Certifikáty ISO – význam pre spoločnosť
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »