Certifikáty ISO – význam pre spoločnosť

Certifikáty ISO sú pre spoločnosť zárukou, že sa zameriava na kvalitu výrobkov a poskytovaných služieb, zaoberá sa stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, s cieľom uspokojiť potreby zákazníka za primeranú cenu. Môžeme povedať, že certifikáty sú pre spoločnosť dôkaz profesionality a serióznosti.

Spoločnosť EXTEC disponuje certifikátmi:
– ISO 9001 (certifikát systému manažérstva kvality)
– ISO 14001 (certifikát systému environmentálneho manažérstva)
– ISO 45001 (certifikát systému manažérstva BOZP)
– SCC (bezpečnostný certifikát dodávateľa)

 

Certifikát manažérstva kvality

Certifikát kvality nie je len výsadou veľkých spoločností, ale čoraz viac je žiaduci aj pre malé a stredné podniky. Načo ho vlastne firma potrebuje? Ak sa chce firma uchádzať o štátne zákazky, či zahraničné kontrakty, certifikát kvality je pre spoločnosť nevyhnutný. Nedá sa to vysvetliť v niekoľkých vetách, pretože to je komplexný odbor, no pre ľahšie pochopenie je jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality. V očiach zákazníka je spoločnosť s certifikátom kvality bezpečným výberom, pretože vie, že sa v nej dodržujú isté kvalitatívne štandardy. Certifikát manažérstva kvality je základný certifikát určený pre každú spoločnosť a jeho význam spočíva v zlepšovaní práce a vo zvyšovaní spokojnosti zákazníkov.

 

 

Certifikát environmentálneho manažérstva

Základným zámerom certifikátu je ochrana životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Pre každého zákazníka i dodávateľa je zárukou, že spoločnosť dodržiava zásady ochrany životného prostredia, pričom svoju pozornosť upriamuje na odborné nakladanie s odpadom, recykláciu a znižovanie energetickej náročnosti. Je určeným pre všetky spoločnosti bez ohľadu na odbor činnosti, ktoré chcú zlepšovať prístup k životnému prostrediu a zvýšiť dôveryhodnosť pre širokú verejnosť aj zákazníkov.

 

 

Certifikát bezpečnosti

Princípom certifikátu bezpečnosti je identifikovať možné riziká na pracovisku a ich efektívne riadenie tak, aby bolo minimalizované možné poškodenie zdravia a s tým súvisiace dôsledky. Zavedením tejto normy deklarujeme, že nám nie je ľahostajné zdravie našich zamestnancov, pretože kladieme dôraz na prevenciu a minimalizovanie rizík a dôsledkov pri činnostiach spojených s fungovaním spoločnosti. Nezameriava sa výlučne na nebezpečenstvo úrazu, ale napríklad aj na dobrý stav a duševnú pohodu pracovníka. Tento certifikát je stále žiadanejší pri výberových konaniach u významných partnerov, čo vám uľahčí získať zaujímavé obchodné príležitosti.

 

 

Systém certifikácie SCC (Safety Certificate Contractors)

Medzinárodne uznávaný štandard, ktorý zahŕňa tie najvyššie požiadavky na bezpečnosť práce, ochrany zdravia a životného prostredia pre priemyselné organizácie. Dokazuje, že ste vykonali všetky opatrenia na zníženie a odstránenie rizika, ktoré hrozí vašim zamestnancom pri práci, alebo by mohlo ohroziť životné prostredie.
Certifikát SCC je známkou dôveryhodnosti pre obchodných partnerov a dodávateľov, že vami vykonávané nebezpečné práce sú zabezpečené kvalifikovaným personálom s profesionálnym riadením.

 

 

Pri štátnych zákazkách bývajú ISO certifikáty často podmienkou a vyžadujú ho aj zahraniční odberatelia. Je pre nich akousi zárukou, že dodávateľ z cudzej krajiny bude zodpovedným partnerom, ktorý dodá kvalitné služby alebo kvalitný tovar. Ak uvažujete nad výberom certifikátu pre vašu spoločnosť, je lepšie poradiť sa s odborníkom v oblasti manažmentu kvality. Na základe zamerania spoločnosti a jej budúceho smerovania bude najlepšie vedieť povedať, aký certifikát zvoliť.

 

Zdroje:

(1) Konzultácia s projektovým administrátorom EXTEC s.r.o.

(2) https://www.podnikajte.sk/manazment-a-strategia/iso-certifikat-pre-male-a-stredne-podniky

(3) https://www.euroiso.sk/iso-14001

 

Certifikáty ISO – význam pre spoločnosť
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »
Nehody v priemysle
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »