Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny

 

Riziko nedodržania prevádzkových predpisov

Vodiči cestných nákladných vozidiel sa musia riadiť prevádzkovými predpismi. Pred plnením alebo vyprázdňovaním produktu z cisterny, je potrebné cisternu uzemniť. Použitie uzemňovacieho systému zvyšuje bezpečnosť procesu. Používajú sa k tomu uzemňovacie kliešte, ktoré sa pripoja z monitorovacej jednotky k predpísanému uzemňovaciemu bodu na cisterne. Týmto sa celý proces chráni pred elektrostatickým výbojom a možným výbuchom. Veľakrát sa stáva, že cisterna príde k stojanu pre stáčanie produktu, pripojí sa kliešťami na uzemňovací bod na cisterne a začne sa plniť produktom. Po dokončení obsluha zabudne odpojiť uzemňovacie kliešte a cisterna odíde aj s kliešťami a vytrhne kábel z monitorovacej jednotky. Takto môže prísť k poškodeniu klieští, konektorov, kábla, ale hlavne monitorovacej jednotky, ktorá je najdrahšia. Spôsobí to značné škody a zabráni ďalšiemu plneniu produktu, kým sa systém neopraví.

 

 

Ako zmierniť následky

Spoločnosť Newson Gale prichádza s riešením, ktoré má pomôcť zmierniť takéto rozsiahle a nákladné škody. Vďaka použitiu BAC konektoru sa minimalizujú škody spôsobené nedodržaním týchto predpisov. Tento konektor slúži pre odpojenie uzemňovacích klieští a monitorovacej jednotky v prípade, že obsluha zabudne odpojiť kliešte a vozidlo predčasne odíde. Týmto sa zmierni ďalšie poškodenie monitorovacej jednotky.

 

 

POZOR, nie je to však riešenie pre všetky problémy. Vždy je potrebné sa riadiť prevádzkovými predpismi a návodom k obsluhe!

 

Zdroje:

(1) https://extec.sk.uvirt123.active24.cz/wp-content/uploads/2021/09/ng-uk-break-away-connector-0621-r2.pdf

(2) https://newson-gale.com/product/earth-rite-plus/

(3) https://newson-gale.com/product/earth-rite-rtr/

 

Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »