Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny

 

Riziko nedodržania prevádzkových predpisov

Vodiči cestných nákladných vozidiel sa musia riadiť prevádzkovými predpismi. Pred plnením alebo vyprázdňovaním produktu z cisterny, je potrebné cisternu uzemniť. Použitie uzemňovacieho systému zvyšuje bezpečnosť procesu. Používajú sa k tomu uzemňovacie kliešte, ktoré sa pripoja z monitorovacej jednotky k predpísanému uzemňovaciemu bodu na cisterne. Týmto sa celý proces chráni pred elektrostatickým výbojom a možným výbuchom. Veľakrát sa stáva, že cisterna príde k stojanu pre stáčanie produktu, pripojí sa kliešťami na uzemňovací bod na cisterne a začne sa plniť produktom. Po dokončení obsluha zabudne odpojiť uzemňovacie kliešte a cisterna odíde aj s kliešťami a vytrhne kábel z monitorovacej jednotky. Takto môže prísť k poškodeniu klieští, konektorov, kábla, ale hlavne monitorovacej jednotky, ktorá je najdrahšia. Spôsobí to značné škody a zabráni ďalšiemu plneniu produktu, kým sa systém neopraví.

 

 

Ako zmierniť následky

Spoločnosť Newson Gale prichádza s riešením, ktoré má pomôcť zmierniť takéto rozsiahle a nákladné škody. Vďaka použitiu BAC konektoru sa minimalizujú škody spôsobené nedodržaním týchto predpisov. Tento konektor slúži pre odpojenie uzemňovacích klieští a monitorovacej jednotky v prípade, že obsluha zabudne odpojiť kliešte a vozidlo predčasne odíde. Týmto sa zmierni ďalšie poškodenie monitorovacej jednotky.

 

 

POZOR, nie je to však riešenie pre všetky problémy. Vždy je potrebné sa riadiť prevádzkovými predpismi a návodom k obsluhe!

 

Zdroje:

(1) https://extec.sk.uvirt123.active24.cz/wp-content/uploads/2021/09/ng-uk-break-away-connector-0621-r2.pdf

(2) https://newson-gale.com/product/earth-rite-plus/

(3) https://newson-gale.com/product/earth-rite-rtr/

 

Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »
Nehody v priemysle
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »