Čo ste doteraz nevedeli o slovenskej whisky

[:sk]

História z regiónu

Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície Severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Túto jedinečnosť sa spoločnosť rozhodla obnoviť vo svojej výrobe liehovín, ktoré budú z veľkej miery pripomínať tradíciu, históriu a zručnosť ľudí žijúcich v tomto regióne.

 

Rozšírenie kapacít a projekt 

Spoločnosť BGV s. r. o., Hniezdne sa rozhodla rozšíriť skladové priestory na egalizáciu (zrenie) nápojov. Spoločnosť EXTEC bola oslovená na základe dobrej spolupráce z minulosti na zapojenie, oživenie elektrickej inštalácie motorických, svetelných a zásuvkových rozvodov. Predmetom projektu elektro bolo spracovanie konštrukčnej dokumentácie elektrickej inštalácie prevádzkového silnoprúdu pre skladovaciu halu, ktorá po zmene užívania bude slúžiť na egalizáciu nápojov.

Prevádzka je vybavená poruchovou signalizáciou, ktorej základom je 2-stupňový automatický zabezpečovací systém Gas Alarm, ktorý monitoruje prípadný únik horľavej kvapaliny a následný vznik potenciálne nebezpečnej výbušnej atmosféry. Zabezpečovací systém riadi chod havarijnej ventilácie, t.j. pohonov ventilátorov a VZT klapiek. Dvojúrovňová poruchová signalizácia kontroluje chod a stav jednotlivých zariadení. Tento riadiaci a zabezpečovací systém je neoddeliteľnou súčasťou celkového projektu elektrickej inštalácie prevádzky.

 

 

K čomu bude hala slúžiť?

Priestor haly 9 bol pôvodne určený na skladovanie objemových krmovín. Po rekonštrukcii budú tieto priestory využívané na egalizáciu (zrenie) liehoviny (t.j. whisky) v drevených sudoch, uložených v drevených regáloch. Drevené sudy objemu 200 litrov sa budú plniť liehovinou mobilným čerpadlom z privezeného prepravného kontajnera. Podľa potreby prevádzky po určitom čase sa bude obsah sudov prečerpávať do kontajnera, v ktorom sa odvezie na ďalšie spracovanie. V prevádzke egalizácie liehovín budú sudy v regáloch uložené maximálne v šiestich úrovniach.

 

Výhody realizácie od EXTEC-u:

 • – vetranie priestorov prevádzky s minimálne 2-násobnou výmenou vzduchu za hodinu
 • – zabezpečenie elektricky ovládanými žalúziami umiestnenými v obvodovej stene objektu
 • – odvod vzduchu bude zabezpečený havarijnými ventilátormi
 • – automatické spúšťanie vetrania zo systému GAS – Alarm
 • – komplexná dodávka od materiálu až po samotnú realizáciu projektu
 • – zabezpečenie certifikácie a technickej inšpekcie
 • – profesionálny prístup k zákazníkovi počas celej doby trvania realizácie projektu

 

Priebeh projektu pohľadom projektového manažéra:

„Najprv sme detailne preštudovali dopyt a zadanie od zákazníka. Po niekoľkých konzultáciách sme vedeli pripraviť najoptimálnejšie riešenie.“, hovorí Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC. „Aj preto prebehla realizácia hladko a efektívne a funkčná kontrola nepreukázala žiadne chyby a nedostatky“, dodáva.

„Spolupráca so spoločnosťou EXTEC bola veľmi dobrá. Ich prístup bol profesionálny a vysoko kompetentný.“ vyhodnocuje Tomáš Molitoris zo spoločnosti BGV. Ľubor Hrebík, ktorý zastrešuje elektromontážne práce v BGV dodáva, „Určite budeme s EXTEC-om rátať aj do budúcna pri ďalších projektoch v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Považujeme ich za odborníkov v oblasti riešení elektroinštalácií v priemysle.“

 

 

Čo ste o slovenskej whisky Nestville nevedeli?

 • – Je to prvá a jediná slovenská whisky.
 • – Jej história siaha až do roku 1851, kedy sa na Ľubovnianskom hrade spomína najstarší slovenský liehovar.
 • – Whisky zreje priamo v sudoch, ktoré pochádzajú z USA a sú z bieleho dubu. Sudy sú vypaľované a podľa stupňa intenzity vypálenia má whisky špecifickú chuť a farbu.
 • – Podľa legislatívy EÚ musí zrieť 3 roky a obsah alkoholu musí byť 40%, aby sa mohol destilát označovať ako whisky (v USA sú to len dva roky).
 • – Zaujímavosťou je zrenie whisky v sudoch po tokajskom víne alebo po cherry víne.

 

Použité zdroje:
(1) https://www.facebook.com/NestvilleWhisky/
(2) http://www.nestvillewhisky.sk/
(3) osobné rozhovory s našim partnerom spoločnosťou BGV
(4) osobné rozhovory s odborným tímom v spoločnosti EXTEC

[:cs]

Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície Severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Túto jedinečnosť sa spoločnosť rozhodla obnoviť vo svojej výrobe liehovín, ktoré budú z veľkej miery pripomínať tradíciu, históriu a zručnosť ľudí žijúcich v tomto regióne.

Spoločnosť BGV s. r. o., Hniezdne sa rozhodla rozšíriť skladové priestory na egalizáciu nápojov. Spoločnosť EXTEC bola oslovená na základe dobrej spolupráce z minulosti na zapojenie, oživenie elektrickej inštalácie motorických, svetelných a zásuvkových rozvodov. Predmetom projektu Elektro bolo spracovanie konštrukčnej dokumentácie elektrickej inštalácie prevádzkového silnoprúdu pre skladovaciu halu č.9, ktorá po zmene užívania bude slúžiť na egalizáciu nápojov. Prevádzka je vybavená poruchovou signalizáciou, ktorej základom je 2-stupňový automatický zabezpečovací systém Gas Alarm, ktorý monitoruje prípadný únik horľavej kvapaliny a následný vznik potenciálne nebezpečnej výbušnej atmosféry. Zabezpečovací systém riadi chod havarijnej ventilácie, t.j. pohonov ventilátorov a VZT klapiek. Dvojúrovňová poruchová signalizácia kontroluje chod a stav jednotlivých zariadení. Tento riadiaci a zabezpečovací systém je neoddeliteľnou súčasťou celkového projektu elektrickej inštalácie prevádzky.

K čomu bude hala slúžiť?

Priestor haly 9 bol pôvodne určený na skladovanie objemových krmovín. Po rekonštrukcii budú tieto priestory využívané na egalizáciu (zrenie) liehoviny (whisky) v drevených sudoch, uložených v drevených regáloch. Drevené sudy objemu 200 litrov sa budú plniť liehovinou z privezeného prepravného obalu – kontajnera mobilným čerpadlom. Podľa potreby prevádzky po určitom čase sa bude obsah sudov prečerpávať do kontajnera, v ktorom sa odvezie na ďalšie spracovanie. V prevádzke egalizácie liehovín budú sudy v regáloch uložené maximálne v šiestich úrovniach.

Výhody realizácie od EXTEC-u:
vetranie priestorov prevádzky s minimálne 2- násobnou výmenou vzduchu za hodinu
zabezpečenie elektricky ovládanými žalúziami umiestnenými v obvodovej stene objektu

 • odvod vzduchu bude zabezpečený havarijnými ventilátormi
 • automatické spúšťanie vetrania zo systému GAS – Alarm
 • komplexná dodávka od materiálu až po samotnú realizáciu projektu
 • zabezpečenie certifikácie a technickej inšpekcie
 • profesionálny prístup k zákazníkovi počas celej doby trvania realizácie projektu

Priebeh projektu pohľadom projektového manažéra:
„od doručenia dopytu a preštudovania zadania som spracoval cenovú ponuku pre zákazníka, následne som si so zákazníkom prekonzultoval návrh technického riešenia a po odsúhlasení zákazník obdržal cenovú ponuku. Po obdržaní objednávky a odsúhlasení dodacích a realizačných termínov sa začalo s nákupom potrebného materiálu a výrobou rozvádzačov“ hovorí Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC.

Realizácia projektu:
„po naskladnení objednaného materiálu sme začali so samotnou realizáciou, ktorá prebehla v priebehu jedného dňa, prebehla funkčná kontrola, ktorá nepreukázala nedostatky a chyby. Tým pádom bola realizácia ukončená“ hovorí projektový manažér Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC
Stav realizácie projektu pohľadom BGV:
„spolupráca so spoločnosťou EXTEC bola bezproblémová, svoje plnenie si dokázali pokryť ako časovo, tak aj materiálovo. Ich prístup bol profesionálny a vysoko kompetentný. Určite budeme s nimi rátať do ďalších projektov, ktoré v našej spoločnosti budeme v budúcnosti riešiť. Berieme ich ako profesionálov v oblasti riešenia elektroinštalácií a dodávok materiálu v priemysle a špeciálne v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“ hovorí Tomáš Molitoris zo spoločnosti BGV“.
„spolupráca bola bezproblémová, určite so spol. EXTEC budeme rátať aj do budúcna pri ďalších projektoch v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“ hovorí Ľubor Hrebík za spol. zastrešujúcu elektromontážne práce v BGV.

Čo ste o slovenskej whisky nevedeli:

 • prvá a jediná slovenská whisky
 • prečo v tomto regióne? História siaha až do minulosti, do roku 1851, kedy sa na Ľubovnianskom hrade spomína najstarší slovenský liehovar
 • whisky zreje priamo v sudoch, ktoré pochádzajú z USA a sú z bieleho dubu, tieto sú z vnútra vypaľované, podľa stupňa intenzity vypálenia má whisky špecifickú chuť a farbu
 • zreje tri roky, podľa EÚ legislatívy musí zrieť 3 roky a obsah alkoholu musí byť 40%, aby sa mohol destilát označovať ako whisky ( v USA sú to len dva roky )
 • zaujímavosťou je zrenie whisky v sudoch po tokajskom víne, alebo po cherry víne
 • ďalšou zaujímavosťou je, že sa spol. BGV vyrába Tatra Balsam s 52% obsahom alkoholu
  Zdroje:
https://www.facebook.com/NestvilleWhisky/
http://www.nestvillewhisky.sk/
osobné rozhovory s našim partnerom spoločnosťou BGV

[:en]

Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície Severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Túto jedinečnosť sa spoločnosť rozhodla obnoviť vo svojej výrobe liehovín, ktoré budú z veľkej miery pripomínať tradíciu, históriu a zručnosť ľudí žijúcich v tomto regióne.

Spoločnosť BGV s. r. o., Hniezdne sa rozhodla rozšíriť skladové priestory na egalizáciu nápojov. Spoločnosť EXTEC bola oslovená na základe dobrej spolupráce z minulosti na zapojenie, oživenie elektrickej inštalácie motorických, svetelných a zásuvkových rozvodov. Predmetom projektu Elektro bolo spracovanie konštrukčnej dokumentácie elektrickej inštalácie prevádzkového silnoprúdu pre skladovaciu halu č.9, ktorá po zmene užívania bude slúžiť na egalizáciu nápojov. Prevádzka je vybavená poruchovou signalizáciou, ktorej základom je 2-stupňový automatický zabezpečovací systém Gas Alarm, ktorý monitoruje prípadný únik horľavej kvapaliny a následný vznik potenciálne nebezpečnej výbušnej atmosféry. Zabezpečovací systém riadi chod havarijnej ventilácie, t.j. pohonov ventilátorov a VZT klapiek. Dvojúrovňová poruchová signalizácia kontroluje chod a stav jednotlivých zariadení. Tento riadiaci a zabezpečovací systém je neoddeliteľnou súčasťou celkového projektu elektrickej inštalácie prevádzky.

K čomu bude hala slúžiť?

Priestor haly 9 bol pôvodne určený na skladovanie objemových krmovín. Po rekonštrukcii budú tieto priestory využívané na egalizáciu (zrenie) liehoviny (whisky) v drevených sudoch, uložených v drevených regáloch. Drevené sudy objemu 200 litrov sa budú plniť liehovinou z privezeného prepravného obalu – kontajnera mobilným čerpadlom. Podľa potreby prevádzky po určitom čase sa bude obsah sudov prečerpávať do kontajnera, v ktorom sa odvezie na ďalšie spracovanie. V prevádzke egalizácie liehovín budú sudy v regáloch uložené maximálne v šiestich úrovniach.

Výhody realizácie od EXTEC-u:
vetranie priestorov prevádzky s minimálne 2- násobnou výmenou vzduchu za hodinu
zabezpečenie elektricky ovládanými žalúziami umiestnenými v obvodovej stene objektu

 • odvod vzduchu bude zabezpečený havarijnými ventilátormi
 • automatické spúšťanie vetrania zo systému GAS – Alarm
 • komplexná dodávka od materiálu až po samotnú realizáciu projektu
 • zabezpečenie certifikácie a technickej inšpekcie
 • profesionálny prístup k zákazníkovi počas celej doby trvania realizácie projektu

Priebeh projektu pohľadom projektového manažéra:
„od doručenia dopytu a preštudovania zadania som spracoval cenovú ponuku pre zákazníka, následne som si so zákazníkom prekonzultoval návrh technického riešenia a po odsúhlasení zákazník obdržal cenovú ponuku. Po obdržaní objednávky a odsúhlasení dodacích a realizačných termínov sa začalo s nákupom potrebného materiálu a výrobou rozvádzačov“ hovorí Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC.

Realizácia projektu:
„po naskladnení objednaného materiálu sme začali so samotnou realizáciou, ktorá prebehla v priebehu jedného dňa, prebehla funkčná kontrola, ktorá nepreukázala nedostatky a chyby. Tým pádom bola realizácia ukončená“ hovorí projektový manažér Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC
Stav realizácie projektu pohľadom BGV:
„spolupráca so spoločnosťou EXTEC bola bezproblémová, svoje plnenie si dokázali pokryť ako časovo, tak aj materiálovo. Ich prístup bol profesionálny a vysoko kompetentný. Určite budeme s nimi rátať do ďalších projektov, ktoré v našej spoločnosti budeme v budúcnosti riešiť. Berieme ich ako profesionálov v oblasti riešenia elektroinštalácií a dodávok materiálu v priemysle a špeciálne v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“ hovorí Tomáš Molitoris zo spoločnosti BGV“.
„spolupráca bola bezproblémová, určite so spol. EXTEC budeme rátať aj do budúcna pri ďalších projektoch v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu“ hovorí Ľubor Hrebík za spol. zastrešujúcu elektromontážne práce v BGV.

Čo ste o slovenskej whisky nevedeli:

 • prvá a jediná slovenská whisky
 • prečo v tomto regióne? História siaha až do minulosti, do roku 1851, kedy sa na Ľubovnianskom hrade spomína najstarší slovenský liehovar
 • whisky zreje priamo v sudoch, ktoré pochádzajú z USA a sú z bieleho dubu, tieto sú z vnútra vypaľované, podľa stupňa intenzity vypálenia má whisky špecifickú chuť a farbu
 • zreje tri roky, podľa EÚ legislatívy musí zrieť 3 roky a obsah alkoholu musí byť 40%, aby sa mohol destilát označovať ako whisky ( v USA sú to len dva roky )
 • zaujímavosťou je zrenie whisky v sudoch po tokajskom víne, alebo po cherry víne
 • ďalšou zaujímavosťou je, že sa spol. BGV vyrába Tatra Balsam s 52% obsahom alkoholu
  Zdroje:
https://www.facebook.com/NestvilleWhisky/
http://www.nestvillewhisky.sk/
osobné rozhovory s našim partnerom spoločnosťou BGV

[:]
Čo ste doteraz nevedeli o slovenskej whisky
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »