Čo ste doteraz nevedeli o slovenskej whisky

História z regiónu

Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície Severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Túto jedinečnosť sa spoločnosť rozhodla obnoviť vo svojej výrobe liehovín, ktoré budú z veľkej miery pripomínať tradíciu, históriu a zručnosť ľudí žijúcich v tomto regióne.

 

Rozšírenie kapacít a projekt 

Spoločnosť BGV s. r. o., Hniezdne sa rozhodla rozšíriť skladové priestory na egalizáciu (zrenie) nápojov. Spoločnosť EXTEC bola oslovená na základe dobrej spolupráce z minulosti na zapojenie, oživenie elektrickej inštalácie motorických, svetelných a zásuvkových rozvodov. Predmetom projektu elektro bolo spracovanie konštrukčnej dokumentácie elektrickej inštalácie prevádzkového silnoprúdu pre skladovaciu halu, ktorá po zmene užívania bude slúžiť na egalizáciu nápojov.

Prevádzka je vybavená poruchovou signalizáciou, ktorej základom je 2-stupňový automatický zabezpečovací systém Gas Alarm, ktorý monitoruje prípadný únik horľavej kvapaliny a následný vznik potenciálne nebezpečnej výbušnej atmosféry. Zabezpečovací systém riadi chod havarijnej ventilácie, t.j. pohonov ventilátorov a VZT klapiek. Dvojúrovňová poruchová signalizácia kontroluje chod a stav jednotlivých zariadení. Tento riadiaci a zabezpečovací systém je neoddeliteľnou súčasťou celkového projektu elektrickej inštalácie prevádzky.

 

 

K čomu bude hala slúžiť?

Priestor haly 9 bol pôvodne určený na skladovanie objemových krmovín. Po rekonštrukcii budú tieto priestory využívané na egalizáciu (zrenie) liehoviny (t.j. whisky) v drevených sudoch, uložených v drevených regáloch. Drevené sudy objemu 200 litrov sa budú plniť liehovinou mobilným čerpadlom z privezeného prepravného kontajnera. Podľa potreby prevádzky po určitom čase sa bude obsah sudov prečerpávať do kontajnera, v ktorom sa odvezie na ďalšie spracovanie. V prevádzke egalizácie liehovín budú sudy v regáloch uložené maximálne v šiestich úrovniach.

 

Výhody realizácie od EXTEC-u:

 • – vetranie priestorov prevádzky s minimálne 2-násobnou výmenou vzduchu za hodinu
 • – zabezpečenie elektricky ovládanými žalúziami umiestnenými v obvodovej stene objektu
 • – odvod vzduchu bude zabezpečený havarijnými ventilátormi
 • – automatické spúšťanie vetrania zo systému GAS – Alarm
 • – komplexná dodávka od materiálu až po samotnú realizáciu projektu
 • – zabezpečenie certifikácie a technickej inšpekcie
 • – profesionálny prístup k zákazníkovi počas celej doby trvania realizácie projektu

 

Priebeh projektu pohľadom projektového manažéra:

„Najprv sme detailne preštudovali dopyt a zadanie od zákazníka. Po niekoľkých konzultáciách sme vedeli pripraviť najoptimálnejšie riešenie.“, hovorí Miroslav Magyar, projektový manažér spoločnosti EXTEC. „Aj preto prebehla realizácia hladko a efektívne a funkčná kontrola nepreukázala žiadne chyby a nedostatky“, dodáva.

„Spolupráca so spoločnosťou EXTEC bola veľmi dobrá. Ich prístup bol profesionálny a vysoko kompetentný.“ vyhodnocuje Tomáš Molitoris zo spoločnosti BGV. Ľubor Hrebík, ktorý zastrešuje elektromontážne práce v BGV dodáva, „Určite budeme s EXTEC-om rátať aj do budúcna pri ďalších projektoch v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Považujeme ich za odborníkov v oblasti riešení elektroinštalácií v priemysle.“

 

 

Čo ste o slovenskej whisky Nestville nevedeli?

 • – Je to prvá a jediná slovenská whisky.
 • – Jej história siaha až do roku 1851, kedy sa na Ľubovnianskom hrade spomína najstarší slovenský liehovar.
 • – Whisky zreje priamo v sudoch, ktoré pochádzajú z USA a sú z bieleho dubu. Sudy sú vypaľované a podľa stupňa intenzity vypálenia má whisky špecifickú chuť a farbu.
 • – Podľa legislatívy EÚ musí zrieť 3 roky a obsah alkoholu musí byť 40%, aby sa mohol destilát označovať ako whisky (v USA sú to len dva roky).
 • – Zaujímavosťou je zrenie whisky v sudoch po tokajskom víne alebo po cherry víne.

 

Použité zdroje:
(1) https://www.facebook.com/NestvilleWhisky/
(2) http://www.nestvillewhisky.sk/
(3) osobné rozhovory s našim partnerom spoločnosťou BGV
(4) osobné rozhovory s odborným tímom v spoločnosti EXTEC

Čo ste doteraz nevedeli o slovenskej whisky
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Zaujímavosti a zábava
Katarína Martáková

Požiarne detektory

Definícia Požiarny detektor patrí medzi zabezpečovaciu techniku, ktorá zabraňuje vzniku požiaru v najskoršom štádiu. Je to zariadenie, ktoré ohlási požiar včas pred prípadným rozsiahlym

Prečítať si článok »