Automatický filter chladiacej vody so spätným preplachovaním

Nemecký výrobca špeciálnych priemyselných filtrov, s ktorým EXTEC GROUP spolupracuje na rôznych exportných zákazkách už niekoľko rokov sa na nás ešte koncom roka 2020 opäť obrátil so žiadosťou o spoluprácu na ďalších projektoch. Jedným z nich bola komplexná dodávka systému riadenia a napájania pre automatický filter chladiacej vody so spätným preplachovaním, kde sa využíva jednosmerné prúdenie chladiaceho média ako na jeho filtráciu, tak aj na čistenie už zanesených filtrov.

 

Každý projekt je pre nás novou výzvou

„Tento projekt bol od začiatku výnimočný tým, že pre ovládanie chodu celého filtra nechceli použiť riadiaci systém s vizualizáciou, ale reléovú logiku s výstupmi diskrétnych signálov do centrálnej DCS“, hovorí Viktor Štolba, technický riaditeľ EXTEC GROUP. To pre našu projekciu a konštruktérov vo výrobe znamenalo do značnej miery veľkú výzvu. S reléovou logikou sa v dobe, kedy sa pre riadenie technológií štandardne používajú riadiace systémy s vizualizáciou a vývojovým prostredím, v ktorom sa celá logika ovládania navrhne a naprogramuje, sa už takmer nestretávame. Naši projektanti teda v prvej fáze na základe dostupných informácií najskôr s klientom navrhli funkčnú blokovú schému. Po odsúhlasení začala samotná práca návrhu reléovej logiky. Po niekoľkých týždňoch usilovnej práce a testovaní použitých prvkov vo výrobe sa to podarilo a rozvádzač s reléovou logikou riadenia a elektrického napájania filtra bol hotový!

 

Na záver ďalšia výzva

Samotnú montáž elektro zariadení a prístrojov merania a regulácie s kompletnou kabelážou potom vykonali naši šikovní montéri. Ďalšou výzvou po vykonanej montáži bolo vyskúšanie celého filtra a konečné odladenie umiestnenia snímačov. To sa v spolupráci s dodávateľom strojnej časti v krátkom čase podarilo a výsledok si môžete pozrieť na našom videu.

Zdroje:

(1) konzultácia s technickým riaditeľom EXTEC GROUP

 

Automatický filter chladiacej vody so spätným preplachovaním
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

EXTEC tím
Jana Lorencová

Máme nový web!

Po dlhom čase sa nám konečne podarilo spustiť nový web.   Okrem nového dizajnu sme pre vás pripravili prehľadnejšie rozdelený obsah, ktorý vám lepšie

Prečítať si článok »
Produkty
Jana Lorencová

Prepnúť na led?

Predaj žiarivkových svetiel končí Ak používate žiarivkové osvetlenie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pripravte sa a konajte čo najskôr. V rámci EÚ končí predaj

Prečítať si článok »