Výroba rozvádzačov

Pracovníci majú dlhoročné skúsenosti s návrhom (vrátane 2D a 3D modelov), výrobou a dodávkami rozvádzačov (i do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu) pre rôzne priemyselné aplikácie a automotive najmä pre:

  • Riadiace systémy, DCS, MaR, EPS a IT
  • Elektrické rozvodne NN napätie do 1000V
  • Ovládacie pulty a panely
  • Analyzátorové skrine
  • Svorkovnicové skrine
  • Ochranné skrine
  • Vzorkovacie panely