[:cs]

Metrologie a kalibrace

Společnost má vlastní kalibrační laboratoř s měřícími etalony pro kalibraci teplot, tlaků a elektrických veličin a provádí kontroly, drobné opravy a kalibrace vysílačů a místních ukazatelů teploty a tlaku výrobců světových značek.

Společnost zajišťuje metrologické služby na klíč vč. demontáže přístroje, jeho dopravy, kontroly a kalibrace, zpětné instalace na místo, zapojení a funkčního vyzkoušení.

[:sk]

Metrológia a kalibrácia

Spoločnosť má vlastné kalibračné laboratórium s meracími etalónmi pre kalibráciu teplôt, tlakov, elektrických veličín a vykonáva kontroly, drobné opravy a kalibrácie vysielačov, miestnych ukazovateľov teploty, tlaku výrobcov svetových značiek.

Spoločnosť zaisťuje metrologické služby na kľúč vrátane demontáže prístroja, jeho dopravy, kontroly, kalibrácie, spätnú inštaláciu na miesto, zapojenie a vyskúšanie funkčnosti.

[:en]

Metrology & Calibration

The company has at its disposal a calibration laboratory with measuring standards available for calibration of temperatures, pressures and electrical quantities; and is able to perform checks, minor repairs and calibrations of transmitters and local temperature and pressure indicators made by world renowned manufacturers.

The company provides turnkey services including the dismantling of the instrument, its transportation, check and calibration, re-installing back to its location, wiring and functional testing.

[:]