Projekcia a inžiniering

Projektová dokumentácia je spracovávaná modernou SW platformou EPLAN, AutoCAD a to vo všetkých stupňoch od štúdie, cez projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane výpočtov, špecifikácie, 2D a 3D návrhov a vizualizácií) až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia pre profesie:

  • Meranie a regulácia, riadiace systémy
  • Elektro (NN a VN)
  • Slaboprúdové systémy DP, CCTV, DATA, EPS, EZS
  • Výroba rozvádzačov, vr. 2D a 3D modelov
  • Systémy núdzového osvetlenia
  • Systémy elektrických ohrevov
  • Procesné analyzátory

Inžiniering je poskytovaný pre priemyselnú výstavbu v oblasti chémie, petrochémie, farmácie, biochémie, rafinérie, logistiky produktov a nových ekologických projektov vrátane ČOV, CHÚV.

Projektové tímy majú taktiež skúsenosti s tvorbou projektovej dokumentácie v ďalších SW platformách ako je SPI (IN-TOOLS), VISIO alebo COMOS.