[:cs]

Projekce a inženýring

Projektová dokumentace je zpracována moderní SW platformou EPLAN, AutoCAD a to ve všech stupních od studií, přes projektovou dokumentaci pro realizaci (vč. výpočtů, specifikací, 2D, 3D návrhů a vizualizací) až po dokumentaci skutečného provedení pro profese:

 • Měření a regulace, řídící systémy
 • Elektro (NN a VN)
 • Slaboproudé systémy DP, CCTV, DATA, EPS, EZS
 • Výroba rozvaděčů NN, vč. 2D a 3D modelů
 • Systémy nouzového osvětlení
 • Systémy elektrických ohřevů
 • Analyzační technika

Inženýring je poskytován pro průmyslovou výstavbu v oblasti chemie, petrochemie, farmacie, biochemie, rafinerie, logistiky produktů a nových ekologických projektů vč. ČOV, CHÚV.

Naše projekční týmy mají zkušenosti s tvorbou projektové dokumentace také v dalších SW platformách jako je SPI (IN-TOOLS), VISIO nebo COMOS.

[:sk]

Projekcia a inžiniering

Projektová dokumentácia je spracovávaná modernou SW platformou EPLAN, AutoCAD a to vo všetkých stupňoch od štúdie, cez projektovú dokumentáciu pre realizáciu (vrátane výpočtov, špecifikácie, 2D a 3D návrhov a vizualizácií) až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia pre profesie:

 • Meranie a regulácia, riadiace systémy
 • Elektro (NN a VN)
 • Slaboprúdové systémy DP, CCTV, DATA, EPS, EZS
 • Výroba rozvádzačov, vr. 2D a 3D modelov
 • Systémy núdzového osvetlenia
 • Systémy elektrických ohrevov
 • Procesné analyzátory

Inžiniering je poskytovaný pre priemyselnú výstavbu v oblasti chémie, petrochémie, farmácie, biochémie, rafinérie, logistiky produktov a nových ekologických projektov vrátane ČOV, CHÚV.

Projektové tímy majú taktiež skúsenosti s tvorbou projektovej dokumentácie v ďalších SW platformách ako je SPI (IN-TOOLS), VISIO alebo COMOS.

[:en]

Design & Engineering

The engineering documentation is processed, based on state-of-the-art SW EPLAN, AutoCAD, on all levels from the early engineering phase, through the detail design documentation valid for construction (including all calculations, specifications, 2D or 3D modeling), up to as built documentation for following areas:

 • Instrumentation & Control Systems
 • Electrical (LV, MV)
 • Weak current systems, e.g.Gas & Fire detection, DATA, CCTV, security
 • Switchboards production, incl. 2D & 3D modeling and visualisation
 • Emergency lighting systems
 • Electrical heating systems
 • Process analyzers

Engineering is provided for the industrial structures in the areas of chemical, petrochemical, pharmaceutical, biochemistry, refineries, products logistics and new environmental plans including WWTP or Chemical water treatment plants.

Our design teams are experienced in creating engineering documentations in other SW technologies such as AutoCAD, E-PLAN, SPI, VISIO, or COMOS.

[:]