[:cs]

ČESKÁ REPUBLIKA


EXTEC GROUP s.r.o.

Sídlo

Čelakovského 412/8, 284 01 Kutná Hora

Sekretariát

Paní Edita Klobásová
Telefon: +420 727 947 154
e-mail: info@extec.cz

Provozovna

Jiráskova 341, 277 11 Neratovice

Sekretariát

Paní Kateřina Jiřičková
Telefon: +420 604 706 397
e-mail: neratovice@extec.cz

IČO: 28668774
DIČ: CZ28668774
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, spisová značka C 244308

Bankovní spojení

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu CZK: 270 878 366/0300
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 7087 8366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Číslo účtu EUR: 270 878 438/0300
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 7087 8438
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


EXTEC s.r.o.

Sídlo

Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovensko

Korespondenční adresa

P.O.BOX 47, 820 03 Bratislava

Kanceláře přestěhovány na adresu:

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

Sekretariát

Paní Katarína Martáková
Telefon: +421 800 221 023
e-mail: info@extec.sk

IČO: 48180297
DIČ: 2120080677
IČ DPH: SK2120080677
Zapsaná v Obchodním registru vedeném u Okresního soudu
Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo: 104499/B

GPS

48°07’46.4″N 17°11’07.3″E nebo 48.129543, 17.185363

Bankovní spojení

Banka: ČSOB, a.s., Bratislava
Číslo účtu EUR: 4 024 103 889 / 7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2410 3889
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

[:sk]

ČESKÁ REPUBLIKA


EXTEC GROUP s.r.o.

Sídlo

Čelakovského 412/8, 284 01 Kutná Hora

Sekretariát

Paní Edita Klobásová
Telefon: +420 727 947 154
e-mail: info@extec.cz

Provozovna

Jiráskova 341, 277 11 Neratovice

Sekretariát

Paní Kateřina Jiřičková
Telefon: +420 604 706 397
e-mail: neratovice@extec.cz

IČO: 28668774
DIČ: CZ28668774
Obchodný register Mestského súdu
v Prahe, spisová značka C 244308

Bankové spojenie

Banka: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu CZK: 270 878 366/0300
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 7087 8366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Číslo účtu EUR: 270 878 438/0300
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 7087 8438
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


EXTEC s.r.o.

Sídlo

Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovensko

Korešpondenčná adresa

P.O.BOX 47, 820 03 Bratislava

Kancelárie presťahované na adresu:

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

Sekretariát

Pani Katarína Martáková
Telefon: +421 800 221 023
e-mail: info@extec.sk

IČO: 48180297
DIČ: 2120080677
IČ DPH: SK2120080677
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104499/B

GPS

48°07’46.4″N 17°11’07.3″E alebo 48.129543, 17.185363

Bankové spojenie

Banka: ČSOB, a.s., Bratislava
Číslo účtu EUR: 4 024 103 889 / 7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2410 3889
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

[:en]

CZECH REPUBLIC


EXTEC GROUP s.r.o.

Headquarters

Celakovskeho 412, 284 01 Kutna Hora, Czech republic

Company secretariate

Ms. Edita Klobasova
Phone: +420 727 947 154
e-mail: info@extec.cz

Branch

Jiráskova 341, 277 11 Neratovice, Czech republic

Branch secretariate

Ms. Katerina Jirickova
Phone: +420 604 706 397
e-mail: neratovice@extec.cz

Company ID No: 28668774
Tax ID No: CZ 28668774
Incorporated in the Register of Companies maintained by
the Regional Court in Prague, Section C, File No. 244308

Bank details

Bank: Československá obchodní banka, a.s.
Account number CZK: 270 878 366/0300
IBAN: CZ67 0300 0000 0002 7087 8366
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Account number EUR: 270 878 438/0300
IBAN: CZ63 0300 0000 0002 7087 8438
BIC/SWIFT: CEKOCZPP

SLOVAK REPUBLIC


EXTEC s.r.o.

Headquarters

Vlcie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovensko

Mailing address

P.O.BOX 47, 820 03 Bratislava

Offices

Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava

Company secretariate

Ms. Katarina Martakova
Phone: +421 800 221 023
e-mail: info@extec.sk

Company ID No: 48180297
Tax ID No: 2120080677
VAT ID No: SK2120080677
Incorporated in the Register of Companies maintained by
the Regional Court in Bratislava I, Section Sro, File No. 104499/B

GPS

48°07’46.4″N 17°11’07.3″E or 48.129543, 17.185363

Bank details

Bank: ČSOB, a.s., Bratislava
Account number EUR: 4 024 103 889 / 7500
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2410 3889
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 

[:]