Možnosti uplatnenia

Pokiaľ sa rozhodnete pracovať v skupine EXTEC, stanete sa súčasťou tímu mladej, dynamicky sa rozvíjajúcej skupiny spoločností, ktorá nadväzuje na pôsobenie svojich majiteľov na slovenskom a českom trhu už od roku 1995. Ak už ste čerstvý absolvent odborného učilišťa, žiak strednej priemyselnej školy alebo študent vysokej školy technického smeru, či už skúsený profesionál, budete mať príležitosť zúčastňovať sa na realizácii investičných zákaziek u významných spoločností najmä v oblasti petrochémie, rafinérie, biochémie alebo energetiky. U našich zamestnancov kladieme dôraz nielen na dosiahnuté vzdelanie a odborné skúsenosti, ale aj na osobnú motiváciu, tímovú prácu a možnosti čerpania ďalších skúseností v skupine EXTEC.