[:cs]

Profil skupiny EXTEC

Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky v oblasti měření a regulace, rozvodů a distribuce elektrické energie, Ex dodávek a výroby zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Proto svou podnikatelskou činnost zaměřili zejména na dodávky produktů a služeb pro zákazníky v chemickém, petrochemickém, rafinérském, farmaceutickém a biochemickém průmyslu. Týmy společností skupiny EXTEC v Čechách a na Slovensku tvoří pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru již od roku 1995.

Hlavní aktivity společností:

 •    Projekce a inženýring
 •    Realizace investičních zakázek
 •    Dodávky nevýbušných zařízení
 •    Výroba rozvaděčů
 •    Metrologie a kalibrace
 •    Údržba a servis

Společnosti EXTEC se snaží neustále reagovat na aktuální potřeby klientů a přizpůsobit svou organizaci, obchod a nabízené služby všem požadavkům. Proto je ve společnosti kladen důraz především na následující zásady:

 •    Provádění poskytovaných služeb na vysoké odborné úrovni
 •    Dodávky spolehlivých, osvědčených a bezpečných technologií
 •    Seriózní obchodní vystupování

Politika integrovaného systému řízení společnosti.

Politika integrovaného systému řízení společnosti k nahlédnutí zde.[:sk]

Profil skupiny EXTEC

Skupinu EXTEC tvoria spoločnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelia skupiny sú dlhodobými a uznávanými odborníkmi v oblasti merania a regulácie, rozvodov a distribúcie elektrickej energie, Ex dodávok a výroby zariadení do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Preto svoju podnikateľskú činnosť zamerali hlavne na dodávky produktov a služieb pre zákazníkov v chemickom, petrochemickom, rafinérskom, farmaceutickom a biochemickom priemysle. Tými spoločností skupiny EXTEC v Čechách a na Slovensku tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v odbore už od roku 1995.

Hlavné aktivity spoločností:

 • Projekcia a inžiniering
 • Realizácia investičných zákaziek
 • Dodávky nevýbušných zariadení
 • Výroba rozvádzačov
 • Metrologia a kalibrácia
 • Údržba a servis

Spoločnosti EXTEC sa snažia neustále reagovať na aktuálne potreby klientov a prispôsobiť svoju organizáciu, obchod a ponúkané služby všetkým ich požiadavkám. Preto je v spoločnosti kladený dôraz predovšetkým na nasledujúce zásady:

 • Vykonávanie poskytovaných služieb na vysokej odbornej úrovni
 • Dodávky spoľahlivých, osvedčených a bezpečných technológií
 • Seriózne obchodné vystupovanie

Politika integrovaného systému riadenia spoločnosti.

Politika integrovaného systému riadenia spoločnosti k nahliadnutiu.[:en]

The EXTEC GROUP Profile

EXTEC group is comprised of the companies in the Czech and Slovak Republics. The group founders are long-standing and renowned specialists in Instrumentation, Power distribution, Ex solutions, and Production of equipment designed for use in hazardous areas. Therefore, both the companies focus their business activities namely on delivering products and providing services to their customers in the following areas: chemical industry, petrochemical industry, refineries, pharmaceutical industry, and biochemical industry. The EXTEC teams in the Czech and Slovak Republics are set up from the personnel who have been gaining their extensive experience and expertise in this sector since 1995.

The main activities:

 • Design & Engineering
 • Investment Contract Implementations
 • Deliveries of Electrical Equipment for Hazardous Areas
 • Manufacture of Distribution Boards
 • Metrology & Calibration
 • Service & Maintenance

The EXTEC companies are incessantly responding to the topical needs of their clients and make every effort to adapt their organisation, business, and services offered so that they would accommodate all of their clients´ requirements. That is why the following principles are emphasized in the company:

 • Providing of the offered services with a very high professional standard
 • Delivering of reliable, and safe technologies
 • Reputable business conduct

Integrated company management system policy.

Integrated company management system policy see here (in CZ).[:]